Najprawdopodobniej w połowie kwietnia zapadnie decyzja w sprawie zewnętrznego dofinansowania jakie może uzyskać gmina Kamień Pomorski na poczet ułożenia, konserwacji i wyeksponowania wraku statku wydobytego pod koniec ub. roku z plaży w Międzywodziu. – Gmina Kamień Pomorski nie poniosła i nie poniesie żadnych kosztów związanych z tymi pracami – podkreśla Grzegorz Kurka z Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

Wymiar promocyjny odkrycia przerósł nasze oczekiwania. Wrakiem przez okres kilku miesięcy interesowały się wszystkie najważniejsze media w Polsce. Zakładam, że to dopiero początek. Niewątpliwie, po zakończeniu całego procesu, wrak będzie jedną z głównych atrakcji miasta – zaznacza Kurka.

Kolejnym etapem po przeprowadzeniu dokumentacji, wydobyciu i przetransportowaniu na teren Mariny Kamień Pomorski będzie złożenie wraku i konserwacja. – To nie lada wyzwanie. Warto podkreślić, że nikt wcześniej w Polsce nie robił takich prac. Nie mieliśmy więc się na kim wzorować. Gmina nie poniosła żadnych kosztów z tytułu wydobycia. Staramy się także, aby nie było żadnych wydatków związanych z konserwacją i ekspozycją – stwierdza Grzegorz Kurka.

Choć wrak znajduje się na otwartej przestrzeni i jest narażony na warunki atmosferyczne, to jak zaznacza dyrektor Muzeum nic mu nie zagraża. Wrak miał pierwotnie szerokość 4 metrów, długość około 15 metrów.