pasaż

Gmina Międzyzdroje zbywa swoje udziały w spółce Międzyzdrojski Rynek. – Zbyto lokale, powstał piękny obiekt, w którym znalazło pracę wiele podmiotów, sprzedano wszystkie mieszkania. Cały kwartał jest zabudowany, estetyczny z czego gmina nie może się wstydzić – mówił Leszek Dorosz. W ocenie burmistrza przebywanie w spółce może generować jedynie koszty.

Spółka wykonała swoje zadanie, więc gmina nie widzi powodu aby dalej w niej funkcjonować. Ona nie będzie realizować żadnych zadań ani korzyści, w związku z tym uważamy że należy znaleźć kupca i zbyć te udziały. Jest to zgodne z założeniem, że spółki gminne funkcjonują do czasu wykonania swoich zadań dla gminy – argumentował Leszek Dorosz.

10 radnych głosowało za rozpoczęciem procedury sprzedaży, cztery osoby wstrzymały się od głosu.