Międzyzdroje i Woliński Park Narodowy to dwa na pozór różne środowiska. Środowiska i instytucje, które z powodzeniem egzystują koło siebie, budując przy tym unikatową ofertę turystyczną, docenianą przez polskich i zagranicznych turystów. Gmina Międzyzdroje od lat podejmuje działania na rzecz rozwoju produktów turystycznych na terenie objętym obszarem Parku, a  Woliński Park Narodowy czynnie i aktywnie uczestniczy w życiu Gminy, stanowiąc często głos doradczy w sprawach ekologii, ochrony środowiska i przyrody. Promocja walorów kulturowych, turystycznych i szeroko pojęta działalność  informacyjna Gminy Międzyzdroje odbywa się przy znaczącym udziale Międzynarodowego Domu Kultury.

Partnerstwo Gminy Międzyzdroje i Wolińskiego Parku Narodowego pomimo, że od lat istnieje,  nie zostało dotychczas sformalizowane. Podjęta przez Burmistrza Międzyzdrojów inicjatywa  podpisania oficjalnego dokumentu zyskała przychylność Dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego.  W dniu 01 lutego br. Burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz, Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego Wojciech Zyska oraz Dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury Artur Duszyński  zawarli na okres 5 lat  „Porozumienie o współpracy”.  W ramach podpisanego porozumienia  zostały określone wspólne cele oraz obszary współpracy. Partnerzy min.  „mogą rozwijać współpracę w dziedzinie edukacji, promocji turystycznej Gminy Międzyzdroje oraz edukacji przyrodniczej i promocji turystycznej Wolińskiego Parku Narodowego”. Każdy z Partnerów posiada obecnie dodatkowe umocowania formalne przy aplikowaniu o pozyskanie środków zewnętrznych.

Podpisane „Porozumienie o współpracy” stanowi swoiste przypieczętowanie od lat istniejącej współpracy pomiędzy instytucjami oraz stwarza szereg nowych możliwości dla każdej ze stron.

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje