img_8680

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich podmiotów, które są organizatorami różnego rodzaju wydarzeń – kulturalnych i sportowych w naszej gminie, o przekazywanie do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim odpowiednio wcześniej informacji odnośnie podejmowanych działań.

Dane na temat imprez zawierające nazwę wydarzenia, krótki opis, ewentualnie plakat z zaproszeniem do udziału, a także miejsce, datę oraz organizatora zostaną umieszczone w gminnym kalendarzu imprez, dostępnym na stronie www.kamienpomorski.pl. Kalendarz jest na bieżąco uzupełniany i aktualizowany, w miarę przekazywania przez Państwa kolejnych informacji. Ważne jest, by informacje o planowanych wydarzeniach docierały do nas z jak największym wyprzedzeniem, by umożliwić ich jak najszybszą publikację w kalendarzu.

Tylko w ten sposób narzędzie to będzie mogło pełnić we właściwy sposób swoją funkcję informacyjną, służąc wszystkim mieszkańcom i gościom naszej gminy. Informacje prosimy przekazywać na maila promocja@kamienpomorski.pl lub osobiście pracownikowi na stanowisku ds. promocji – pok. nr 4 Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim. Dziękując za zrozumienie, zachęcamy do współpracy.

UM w Kamieniu Pomorskim