545 tysięcy złotych będą kosztowały kamieński samorząd zmiany narzucone wraz z nową reformą oświaty. Oprócz adaptacji pomieszczeń, złożą się na to dodatkowe oddziały klas, siatki godzin i podziały uczniów na nowe grupy. Gmina Kamień Pomorski jest organem prowadzącym dla czterech szkół podstawowych i dwóch przedszkoli.

Reforma wprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości miała z założenia być bez kosztowa i nie powodować utraty pracy przez nauczycieli. O ile z tym drugim czynnikiem w Kamieniu Pomorskim w jakiś sposób sobie poradzono, o tyle środki jakie będzie musiała ponieść będąca w programie naprawczym gmina opiewają na kwotę ponad 545 tys. złotych.

Wstępnie szacowane koszty, wynikające z różnicy godzin szkolnych (różnica z dodatkowych oddziałów klas, siatki godzin i podziałów na grupy) – ok. 60 tys. zł w roku 2017. Koszty zmiany przeznaczenia budynku Gimnazjum – 485.658, 53 zł – poinformowała naszą redakcję sekretarz gminy. 

 W dotychczasowym budynku gimnazjum zostały przeprowadzone prace adaptacyjne mające na celu dostosowanie bazy szkolnej do wykorzystania jej na potrzeby kamieńskiej oświaty. Jak informują urzędnicy, trzykondygnacyjny, wybudowany na potrzeby gimnazjum budynek, zostanie w roku szkolnym 2017/2018 w części zagospodarowany na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kamieniu Pomorskim (nie mającej dotychczas swojej własnej siedziby) oraz w latach następnych – na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim. Prace adaptacyjne przeprowadzono w okresie wakacji letnich. W szkołach podstawowych przygotowano dodatkowe sale lekcyjne dla uczniów klas VII.