Burmistrz Andrzej Danieluk zaprezentował projekt przyszłorocznego budżetu. Wraz z nimi, poznaliśmy wstępne założenia inwestycyjne, które zaplanowano na 2018 rok. Według planów, przyszłoroczne dochody mają wynieść 24,4 mln złotych, z kolei wydatki to kwota 25,1 mln złotych. 

Nowego drogi i chodnika ma doczekać się ulica Wiejska w Wysokiej Kamieńskiej. Gmina zarezerwowała środki na budowę parkingu przy Urzędzie Miejskim w Golczewie. Andrzej Danieluk zarezerwował również środki na budowę chodników w Kłodzinie, Drzewicy, Uniborzu oraz ulicy Słonecznej i Niepodległości w Golczewie. Remontu doczeka się także droga Golczewo – Włodzisław. Nowe parkingi powstaną w Samlinie i Kozielicach, natomiast przebudowie zostanie poddana droga w Kłębach i Baczysławiu.

Gmina zaplanowała 50 tys. złotych na utworzenie siłowni zewnętrznej w Golczewie, 150 tys. zł na doposażenie placów zabaw, 28 tys. na remont świetlicy w Wysokiej Kamieńskiej, 227 tys. na remont i modernizację zaplecza sanitarno – socjalnego przy OSP w Golczewie.