DSC08728

Rada Miejska w Golczewie na najbliższej sesji podejmie decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamieńskiemu. Blisko 85 tys. złotych zaplanowane przez Burmistrz ma trafić na dofinansowanie budowy dwóch chodników w miejscowościach Upadły i Mechowo.

Realizowana inwestycja jest zadaniem własnym Powiatu Kamieńskiego, ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych poruszających się w ciągu drogi – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Łącznie w Upadłych i Mechowie utwardzonych ma zostać 550 metrów pobocza. 300 metrów chodnika w Upadłych będzie kosztować 78 tys. złotych (39 tys. dołoży gmina Golczewo), natomiast 250 metrów chodnika w Mechowie to koszt rzędu 90 tys. złotych (45 tys. dołoży gmina Golczewo).