Sołtys fot. Internet

W dniach od 2 do 10 marca br. w naszej gminie trwały wybory nowych Sołtysów i Rad Sołeckich. W pięciu sołectwach mieszkańcy dokonali wyboru nowego gospodarza, w pozostałych sołectwach zmiany nastąpiły jedynie w składzie Rad Sołeckich.

Funkcja Sołtysa ma wielowiekową tradycję. Sołtys na co dzień zajmuje się sprawami swojej lokalnej społeczności. Stara się rozwiązywać problemy mieszkańców wsi pełniąc służbę dla dobra innych, która daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim mobilizację do dalszych starań o jak najlepsze gospodarowanie i rozwój swojej miejscowości i gminy.

Role Sołtysa określa ustawa o samorządzie gminnym, statut gminy oraz statut sołectwa. Sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej jakim jest sołectwo, organem uchwałodawczym jest Zebranie Wiejskie. Rola Sołtysa, najogólniej rzecz ujmując, sprowadza się do tego, że powinien on być inicjatorem, koordynatorem działań podejmowanych na rzecz mieszkańców sołectwa.

Niżej wymieniamy wszystkich Sołtysów i składy Rad Sołeckich wybranych przez Państwa podczas ostatnich wyborów.

Sołectwo Kłęby
Sołtys – Ireneusz Gajlun

Rada Sołecka:
1) Kamińska Sylwia
2) Mazur Patrycja
3) Wawrzyński Tomasz
4) Zając Dawid
5) Romańczuk Katarzyna

Sołectwo Samlino
Sołtys – Grażyna Adamczyk

Rada Sołecka:
1) Dobrowolski Andrzej
2) Swęd Bartłomiej
3) Biliniewicz Halina

Sołectwo Mechowo
Sołtys – Wanda Balbus

Rada Sołecka:
1) Heimrot Kamil
2) Skiba Eugeniusz
3) Klupa Marlena
4) Szaszkiewicz Małgorzata

Sołectwo Wołowiec
Sołtys – Anna Kapusta

Rada sołecka:
1) Majchrzak Monika
2) Paździor Krystyna
3) Majchrzak Małgorzata
4) Chojnacka Mariola
5) Witkowska Aneta

Sołectwo Kozielice
Sołtys – Andrzej Bartoszek

Rada Sołecka:
1) Klimczak Anna
2) Dudkowska Justyna
3) Kościelak Jacek

Sołectwo Kretlewo
Sołtys – Edward Żurawski

Rada Sołecka:
1) Szabat Jan
2) Typek Jerzy
3) Madej Barbara
4) Saładajczyk Daniel
5) Michalak Monika

Sołectwo Baczysław
Sołtys – Maria Kozieło

Rada Sołecka:
1) Koliński Leszek
2) Szymanek Czesław
3) Pustelnik Tadeusz

Sołectwo Drzewica
Sołtys – Renata Dobrowolska

Rada Sołecka:
1) Leus Tadeusz
2) Śledzińska Agnieszka
3) Kamińska Jadwiga

Sołectwo Unibórz
Sołtys – Józef Capelik

Rada Sołecka:
1) Patek Stanisław
2) Patek Elżbieta
3) Matczak Danuta

Sołectwo Upadły
Sołtys – Elżbieta Maciejewska

Rada Sołecka:
1) Woźniak Jolanta
2) Niemczycki Dariusz
3) Auguścik Jarosław
4) Kuśmierek Grażyna
5) Malko Bartosz

Sołectwo Wysoka Kamieńska
Sołtys – Grażyna Rzymkiewicz

Rada Sołecka:
1) Pawełczyk Agnieszka
2) Grudzińska Agnieszka
3) Orszulak Maja
4) Seletyn Zbigniew
5) Młyńska Agnieszka

Sołectwo Niemica
Sołtys – Zych Stanisław

Rada Sołecka:
1) Prusak Mieczysław
2) Zych Cecylia
3) Lisiczko Zbigniew
4) Śliwak Ewa
5) Pęcka Edyta

Sołectwo Sosnowice
Sołtys – Beata Solak
Rada Sołecka:

1) Górnik Honorata
2) Stochniałek Mariola
3) Kasperek Marlena

Osiedle Golczewo
Przewodniczący Zarządu Osiedla Golczewo – Waldemar Pakuła

Zarząd Osiedla Golczewo:
1) Kiełbasa Damian
2) Tomkalski Piotr
3) Szewernoga Mirosław

UM w Golczewie