assa

Gmina Golczewo w najbliższym czasie planuje ruszyć z inwestycjami. – Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby ZSP w Golczewie, modernizacja oświetlenia ulicznego, termomodernizacja Urzędu Miejskiego, świetlicy wiejskiej i biblioteki w Wysokiej Kamieńskiej, termomodernizacja oraz wymiana instalacji c.o. i c.w.u. obiektów Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie oraz termomodernizacja wraz ze zmianą systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Wysokiej – to inwestycje, których cześć ma rozpocząć się najpóźniej w 2017 roku.

Łącznie golczewski samorząd planuje wydatkowanie na ten cel niemalże 5 mln złotych. – W IV kwartale zostanie ogłoszony konkurs z grupy gospodarki niskoemisyjnej i właśnie tam będziemy startować z naszymi projektami. Możemy otrzymać nawet 85% dofinansowania. Mamy opracowany program gospodarki niskoemisyjnej jako jedna z 16 gmin w województwie – mówił podczas dzisiejszej sesji burmistrz Andrzej Danieluk.