Rada Miejska w Dziwnowie przychyliła się do wezwania do usunięcia naruszenia prawa przeze Gminę w stosunku do Pani Doroty i Marka Rewers oraz spółki Espol. Wszystko w związku z przekroczeniem granic władztwa planistycznego gminy oraz naruszeniem uprawnień właścicieli do gruntów objętych planem zagospodarowania i złamaniem zasady proporcjonalności. 

Projekt uchwały spowodowany jest tym, że ten obręb którego to wezwanie dotyczy był już przedmiotem rozpoznania Wojewódzkiego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w kontekście stwierdzenia nieważności uchwały o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Rady Miejskiej z 29 czerwca 2011 roku. NSA po skardze jednej z osób, która jest właścicielem uwzględnił ją, uznając że władztwo planistyczne Rady Miejskiej nie może za bardzo ingerować w prawo własności i gmina nie może narzucać pewnych rzeczy o charakterze publiczno-prawnym tzn. nie może określać przeznaczenia nieruchomości będących własnością osób fizycznych i osób prawnych na cel publicznytłumaczył Radca Prawny gminyOsoby, które zwróciły się o usunięcie naruszenia prawa są sąsiadami tej osoby której roszczenia były rozpoznawane przez Sąd. Sąd przesądził, że gmina nie powinna w taki sposób tego planu uchwalać.

Zgadzam się z tym projektem uchwały, sprawa dotyczy niewielkiego wycinka planu zagospodarowania przestrzennego. Działanie Sądu Administracyjnego spowodowało, że koniecznością jest podjęcie tej uchwały, unieważniającego plan dla tego odcinka terenu – argumentował burmistrz Dziwnowa.