Wymiana opraw lamp ulicznych na LEDowe oraz inwentaryzacja przyrodnicza – to dwa kolejne zadania jakie w najbliższym czasie stawia przed sobą nadmorska gmina Dziwnów. – Ostatnia taka inwentaryzacja została wykonana w 1997 roku – podkreślał zastępca burmistrza Łukasz Dzioch.

Inwentaryzacja przyrodnicza dotyczy przyrody ożywionej (flora, fauna, roślinność) jak i wybranych elementów przyrody nieożywionej.  Najważniejszym etapem prac inwentaryzacyjnych jest elementarne rozpoznanie całych ekosystemów w terenie. Prace terenowe pozwalają ustalić aktualny stan przyrody badanego obszaru. Dopiero takie rozpoznanie terenowe w połączeniu z wcześniejszymi danymi na temat badanego obszaru (historyczne, publikowane, niepublikowane, istniejące wcześniej opracowania itp.) powinno być podstawą dalszych działań, którymi najczęściej jest waloryzacja przyrodnicza, czyli przyporządkowanie poszczególnym fragmentom badanego obszaru różnych kategorii (rang, walorów) w zależności od wartości przyrodniczej (tereny o najwyższych walorach › tereny silnie przekształcone).