Gmina Dziwnów ogłosiła plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku. Znalazło się w nim 13 inwestycji, jakie samorząd zamierza wykonać w tym roku. Są to m.in. przebudowy dróg, rozbudowa mariny, cmentarza, budowa PSZOK, zagospodarowanie parku czy rekonstrukcja promenady.