Mazurek

Tadeusz Mazurek z Gminnej Komisji Wyborczej do północy 17 marca oczekiwał na zgłoszenia kandydatów

Pomimo, że wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim miały odbyć się 26 kwietnia, to już dziś poznaliśmy nazwiska nowych radnych, którzy uzupełnią skład obecnej Rady. Wszystko w związku z faktem, że wczoraj (17.03), kiedy o północy minął termin zgłaszania kandydatów przez Komitety Wyborcze zgłoszenia dokonał jedynie komitet Nasza Gmina Nasz Powiat.

Do wyznaczonego przez Komisarza terminu 26 kwietnia zgłoszone osoby będą kandydatami. Tego dnia, jako Gminna Komisja Wyborcza napiszemy protokół z wyborów o obsadzeniu mandatów bez głosowaniatłumaczy Tadeusz Mazurek, Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.Pomimo, że jest zgłosił się tylko jeden Komitet, będziemy musieli przeprowadzić całą procedurę, nadać numer Komitetowi oraz podjąć uchwałę o drukowaniu obwieszczeń, że wybory odbędą się bez głosowania.

Wybory odbywały się w związku z rezygnacją z mandatów przez Leszka Szeflińskiego, który objął funkcję zastępcy burmistrza oraz Stanisława Stelmacha, który nie złożył oświadczenia majątkowego.

17 lutego informowaliśmy, że w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego zarejestrowały dwa komitety. Pierwszym z nich był Komitet Wyborczy Wyborców „Młodzi do Gminy”. Jego pełnomocnikiem została Jadwiga Abramowicz. Drugi z zarejestrowanych komitetów to „Nasza Gmina Nasz Powiat” burmistrza Stanisława Kuryłły. Pełnomocnikiem wyborczym komitetu została Agnieszka Borzęcka.

W okręgu wyborczym nr 2, mandat po Stanisławie Stelmachu obejmie Marek Florianowicz, natomiast w okręgu wyborczym numer 10, mandat po Leszku Szeflińskim obejmie Arkadiusz Kuryś.