SONY DSC

26 października 2016 r. był dniem szczególnie ważnym dla uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Golczewie.

SONY DSC

W tym dniu pierwszoklasiści ślubowali uroczyście być dobrymi uczniami, uczyć się tego, co piękne i dobre, strzec honoru i dobrego imienia swojej szkoły. Ceremoniału pasowania dokonała dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Pani Aldona Kaczmarek. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Golczewa Andrzej Danieluk, rodzice oraz uczniowie klas drugich i trzecich, którzy serdecznie przyjęli młodsze koleżanki i kolegów do szkolnej społeczności. Przed pierwszoklasistami dużo obowiązków i pracy.

SONY DSC

W ostatnim czasie w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie odbyło się także ślubowanie uczniów klas pierwszych na gimnazjalistów.

SONY DSC

Pani Dyrektor Aldona Kaczmarek odczytała tekst ślubowania, a po chwili wszyscy uczniowie przyrzekali godnie reprezentować szkołę, dbać o jej honor, troszczyć się o mienie, w pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę. Po uroczystości wychowawcy klas rozdali uczniom pamiątkowe akty pasowania i dzięki temu stali się pełnoprawnymi uczniami Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Golczewie.

źródło:
UM w Golczewie