Postępowanie dyscyplinarne i zawieszenie dla Funkcjonariuszki Aresztu Śledczego w Kamieniu Pomorskim, która jak informowaliśmy w ub. tygodniu, na początku października miała dopuścić się próby fałszowania dokumentu w czasie transportu osadzonego do szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim.

Wszystko rozegrało się 4 października w kamieńskim szpitalu. Trafił tam konwój z osadzonym z Aresztu Śledczego w Kamieniu Pomorskim. Osadzony miał zostać poddany konsultacji kardiologicznej. Według naszych informacji, na miejscu okazało, że do dopełnienia formalności potrzebne jest skierowanie od lekarza obsługującego kamieński areszt. Ponieważ takowego, wystawionego na szpital św. Jerzego nie było przedstawicielka służby więziennej postawiła w dość oryginalny sposób rozwiązać ten problem i miała wypisać dokument samodzielnie – podpisując się oraz przybijając pieczątkę właściwego lekarza na skierowaniu. Personel szpitala św. Jerzego nie przeszedł biernie na próbę fałszerstwa. Jak udało się ustalić naszej redakcji, dyżurująca tego dnia lekarz zareagowała stanowczo, próbując zatrzymać skierowanie w wyniku czego doszło do szamotaniny. Pracowniczka Służby Więziennej oddaliła się ze szpitala.

Dyrektor jednostki został powiadomiony telefonicznie przez jednego z konwojentów, że w czasie wykonywania formalności związany z organizacją konsultacji doszło do incydentu pomiędzy pielęgniarka aresztu, która uczestniczyła w konwoju, a lekarzem szpitala. Dyrektor udał się niezwłocznie na miejsce zdarzenia wraz z kierownikiem działu ochrony oraz funkcjonariuszem działu ewidencji. Na miejscu uzyskał informacje, że dyrekcja zawiadomiła o incydencie policję, której funkcjonariuszy podjęli czynności wyjaśniające. Dyrektor aresztu niezwłocznie podjął decyzję o wszczęciu czynności wyjaśniających zaistniałe zdarzeniewyjaśnia mjr Sebastian Matuszczak, Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie – Po uzyskaniu informacji z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim o możliwości popełnienia przez funkcjonariusza czynu noszącego znamiona przestępstwa w postaci fałszowania dokumentacji medycznej, dyrektor aresztu natychmiast podjął decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariusza, zawiesił go w czynnościach służbowych oraz powiadomił o wszystkim Prokuraturę Rejonową w Kamieniu Pomorskim. Aktualnie trwają czynności wyjaśniające prowadzone przez Służbę Więzienną oraz prokuraturę. Ściśle współpracujemy z organami ścigania w tej sprawie, ponieważ zależy nam na rzetelnym wyjaśnieniu całego zdarzenia. Na tym etapie postępowania jest za wcześnie, aby mówić o wyciąganiu konsekwencji dyscyplinarnych wobec funkcjonariusza.