DSC00599

Wiemy już jaka był frekwencja wyborcza w wyborach prezydenckich, w poszczególnych gminach powiatu kamieńskiego. Na godzinę 17.30 najwyższą frekwencję odnotowano w gminie Dziwnów, najniższą w gminie Świerzno. 

Gmina Świerzno – 26,55%
Gmina Dziwnów –  41,48%
Gmina Golczewo – 27,90%
Gmina Kamień Pomorski – 33,17%
Gmina Wolin – 29,21%
Gmina Międzyzdroje – 33,82%

Aby otrzymać kartę do głosowania w lokalu wyborczym, w którym jesteśmy umieszczeni w spisie wyborców musimy przedstawić komisji dokument tożsamości. Może to być np. dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem. Brak adresu zameldowania w nowych dowodach osobistych nie będzie stanowił problemu. Komisja obwodowa ustala tożsamość wyborcy na podstawie imienia, nazwiska, numeru PESEL, które także znajdują się w spisie wyborców.

804adad2-ee8f-11e4-b5f8-0025b511226eKarta do głosowania ma format A4. Znajduje się na niej 11 podanych w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Karta do głosowania musi być opatrzona pieczęciami obwodowej komisji wyborczej oraz wydrukowanym odciskiem pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej.

Głos można oddać tylko na jednego kandydata. Aby nasz głos był ważny, w kratce z lewej strony nazwiska naszego kandydata należy postawić znak X (dwie przecinające się linie w obrębie kratki). Wybór więcej niż jednego kandydata spowoduje, że głos będzie nieważny. Podobnie, jeśli nie oddamy głosu na żadnego z kandydatów, głos będzie nieważny. Nie mają natomiast znaczenia dopiski, np. dopisanie dodatkowych nazwisk poza kratką.