Firma Franki Fundamenty z Poznania ma zająć się przeprowadzeniem procesu palowania terenu pod Budynek Administracji Publicznej – Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej. To pierwszy etap prac związanych z przedsięwzięciem. Firma z Poznania ma zrealizować zadanie za 594 tys. złotych.

Inwestycję zrealizuje spółka Nowe Centrum w Międzyzdrojach. Nowy budynek ma mieć 3700 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Przejmie on rolę wyeksploatowanych a przede wszystkim niedostępnych dla osób niepełnosprawnych obecnych obiektów. Oferty na pierwszy etap można składać do 13 marca 2017 roku.

W części należącej do biblioteki, największym pomieszczeniem będzie czytelnia oraz sala spotkań, w urzędzie miejskim reprezentacyjny hol, w którym znajdzie się biuro obsługi interesantów oraz atrium. W nowym budynku swoje znajdzie się także nowa sala ślubów.