DSC04796

Burmistrz Dziwnowa podjął decyzję w sprawie odbiorcy odpadów komunalnych z gminy Dziwnów. Choć do urzędu wpłynęły dwie oferty i żadna z nich nie mieściła się w kwocie wyznaczonej przez Grzegorza Jóźwiaka na realizację tego zadania w 2016 roku, to mimo to zdecydowano się wybrać ofertę Firmy Handlowo-Usługowej Grabowiecki z Gryfic.

Gmina Dziwnów w przyszłym roku zamierza przeznaczyć na odbiór odpadów 650 tys. zł. Oferta wybranej firmy z Gryfic opiewa na kwotę 1 mln 040 tys. zł. Ten sam przedsiębiorca jako jedyny przystąpił do pierwszego unieważnionego zamówienia. Niespełna dwa tygodnie wcześniej FHU Grabowiecki oferował, że podejmie się odbioru nieczystości przez okres trzech lat za kwotę 4,67 mln zł. (Gmina przeznaczała na ten cel 1,78 mln zł).