Sylwester w Dziwnowie (19)

Wojewoda Zachodniopomorski wydał rozporządzenie porządkowe w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

– Celem zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony życia i zdrowia, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zakaz obowiązuje od dnia 21 grudnia 2015r. do dnia 4 stycznia 2016r.  z wyjątkiem 31 grudnia 2015r. i 1 stycznia 2016r.

Naruszenie zakazu może skutkować karą grzywny.