IMG_1176

W zawiązku z rezygnacją z funkcji dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Wolin p. Ewy Grzybowskiej do czasu powołania dyrektora w trybie konkursowym Burmistrz Wolina powierzył pełnienie obowiązków dyrektora w/w jednostki p. Joannie Kulikow, wieloletniemu pracownikowi Urzędu Miejskiego w Wolinie. Decyzję Burmistrz przekazał na spotkaniu z pracownikami ośrodka kultury w dniu dzisiejszym.

UM w Wolinie