Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) wynika, że stopniowo, ale niepokojąco, zwiększa się liczba rodziców uchylających się od poddania dzieci obowiązkowym szczepieniom.

 • w latach 2006-2010 odnotowywano ok. 4 tys. takich przypadków rocznie.
 • w 2012 r. było ich ponad 5 tys.
 • w 2013 r. – ponad 7 tys.
 • w 2014 r. – ponad 12 tys.
 • w 2015 r. – około 16 tys.
 • w 2016r. – liczba niezaszczepionych dzieci wzrosła do 23,1 tys.

Szczepionych jest ponad 95 proc. dzieci do 2 roku życia. Szczepienia ochronne, to inwestycja w zdrowie dzieci! Szczepienia ochronne są najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem zapobiegania wielu chorobom zakaźnym.

Dzięki szczepieniom:

 • wyeliminowano całkowicie ospę prawdziwą, a w wielu krajach nie występuje poliomyelitis, różyczka wrodzona, czy tężec noworodków;
 • zmniejszyła się zachorowalność na wiele chorób zakaźnych
 • zmniejszono liczbę zgonów i powikłań po przebytych chorobach zakaźnych.

Odpowiedzialność:

 • szczepienia ochronne zapewniają odporność na zachorowanie Twojego dziecka,
  a ponieważ istnieje odporność zbiorowiskowa, szczepienia chronią również pojedyncze osoby niezaszczepione.
 • szczepiąc swoje dziecko chronisz przed ciężkimi zachorowaniami także te dzieci
  i osoby dorosłe, których z przyczyn medycznych nie można zaszczepić.

Bezpieczeństwo:

 • wszystkie dostępne w Polsce szczepionki spełniają standardy jakości, bezpieczeństwa
  i skuteczności, co potwierdzają badania kliniczne.
 • wprowadzone na rynek szczepionki podlegają ciągłemu monitoringowi ich jakości. Prowadzony jest też nadzór nad wystąpieniem niepożądanych odczynów poszczepiennych.
 • do szczepienia kwalifikuje lekarz po uprzednim zbadaniu dziecka.
  Szczepienie dziecka może zostać wykonane za zgoda rodziców.

Sporządziła: Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia w PSSE w Kamieniu Pomorskim