W północno-zachodniej Polsce, czyli na obszarze działania Enei Operator, znajduje się ponad 3,3 tys. bocianich gniazd założonych przez te ptaki na słupach energetycznych. Większość z nich Enea Operator umieściła na specjalnych platformach. Sprzyja to zarówno bezpieczeństwu ludzi, jak i bocianów. Wynoszenie gniazd na platformy ma już trzydziestoletnią tradycję.

31 maja to Dzień Bociana Białego. Ptaki te upodobały sobie słupy energetyczne jako dogodne miejsce do zakładania gniazd. Z punktu widzenia bocianów jest to dobra lokalizacja, ponieważ dostęp do gniazda jest utrudniony, co minimalizuje zagrożenia. Z kolei młode ptaki przy nauce latania mają ułatwiony wylot. Bociany co roku zasiedlają te same gniazda, a młode pary budują nowe. Po kilku latach takie rozbudowywane gniazdo może ważyć nawet tonę. Łatwo wyobrazić sobie możliwe skutki jego upadku. Z kolei zawilgocone gałązki wystające z gniazda mogą dotykać przewodów i powodować zwarcia, a nawet spalenie gniazda – to zagrożenie dla życia bocianów. Dlatego też bocianie gniazda systematycznie wynoszone są przez Eneę Operator na specjalne platformy.

– Obecnie na obszarze działania naszej spółki znajduje się ok. 3,3 tys. bocianich gniazd. Prawie 3,1 tys. z nich wynieśliśmy na specjalne platformy. Nie stało się to jednak z dnia na dzień. Przenoszenie gniazd bocianich na platformy ma już bardzo długą, trzydziestoletnią tradycję – tłumaczy Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

Enea Operator przy modernizacjach elementów swojej infrastruktury sieciowej stara się stosować rozwiązania, które wpływają również na ograniczenie zagrożenia porażeniem bocianów, jak i innych ptaków. Spółka stosuje m.in. dodatkowe izolacje na liniach i stacjach elektroenergetycznych. Ponadto Enea Operator tworząc standardy budowy i modernizacji linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia zawarła w nich liczne zalecenia dotyczące ochrony ptaków rekomendowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Warto dodać, że spółka chroni również zagrożony gatunek rybołowów. Ptaki te najczęściej w swoim naturalnym środowisku gniazdują w najwyższych partiach drzew w pobliżu zbiorników wodnych, dlatego szczególnie upodobały sobie słupy wysokiego napięcia. W ubiegłym roku Enea Operator podpisała porozumienie o współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Efektem tego współdziałania RDOŚ przedstawia propozycję lokalizacji platform lęgowych dla rybołowów, a Enea Operator instaluje je na wysokich słupach.

Biuro Prasowe
ENEA Operator