Pół miliona złotych dodatkowych środków musiałaby zabezpieczyć gmina Kamień Pomorski jeżeli chciałaby remontować ulicę Garncarską. Wszystko przez znajdującą się tam trafostację. Aby przebudowa doszła do skutku, należący do spółki energetycznej obiekt musiałby zostać przeniesiony. 

Po ulicy Nowoogrodowej, która nareszcie doczekała się remontu, jednym z pilnych problemów czekającym od dłuższego czasu na rozwiązanie jest modernizacja ulicy Garncarskiej. Oprócz Mieszkańców korzystają z niej osoby uczęszczające do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychwawczego oraz klienci kliniki stomatologicznej. Temat pojawił się na sesji w związku z zapytaniem radnego Arkadiusz Kurysia.

– Spotkałem się z przedstawicielami firmy ENEA, w sprawie przeniesienia trafostacji. Jest to niezbędne do wykonania nowej drogi. Spółka wyraziła zgodę na przeniesienie, pod warunkiem że koszty poniesie gmina. Miałoby to kosztować pół miliona złotych – stwierdził w trakcie ostatniej sesji Burmistrz Stanisław Kuryłło

Koszt przebudowy drogi byłby mniejszy od samego tego procesu.