DSC08686

Zgodnie załącznikiem do wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami budowa Regionalnego Zakładu Odpadów miała zakończyć się w 2015 roku. W Kamieniu Pomorskim przy ulicy Wysockiego jakiś czas temu zawisła nawet tabliczka spółki. Niestety biuro świeci pustkami.

O mającym powstać w Śniatowie Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadami informowaliśmy wielokrotnie. Temat budzącej wątpliwości wycinki drzew, czy rozpoczęcia prac ziemnych w oparciu jedynie o zgłoszenie – zamiast jak mówią przepisy pozwolenie na budowę wzbudził bardzo wiele kontrowersji wśród lokalnych mieszkańców. Sprawa dotarła także do Celowego Związku Gmin R-XXI, który w 2013 roku w Nowogardzie oddał do użytku Regionalny Zakład Gospodarowania Opadami wart 110 mln zł!

W piśmie skierowanym do członków Celowego Związku Gmin R-XXI (w tym gminy Kamień Pomorski) przewodniczący Antoni Bielida podkreśla, że kierowany przez R-XXI nowoczesny zakład w Słajsinie pod Nowogardem oraz stacje przeładunkowe odpadów w Świnoujściu, Mokrawicy i Mielenku Drawskim posiadają stosowne wyposażenie, środki transportu oraz urządzenia wspierające technologię zakładu.

Ponieważ pojawiają się informacje o planowanych budowach zakładów gospodarowania odpadami w regionie Celowego Związku Gmin R-XXI, jak np. w gminie Kamień Pomorski, chcemy zwrócić uwagę, że potrzeby w zakresie instalacji są dla regionu zbilansowane i zabezpieczonestwierdza przewodniczący zarządu związku dodając, że budowana w Szczecinie spalarnia będzie dopełnieniem całego systemu. Ma ona powstać do końca 2016 roku (w niespełna 4 lata) na podszczecińskim Ostrowie Grabowskim kosztem 711 mln złotych. Instalacja będzie zamieniać śmieci w energię elektryczną (maks. 14 MW/h) i cieplną (maks. 32 MW/h). Ubocznym efektem jej pracy będzie żużel do budowy dróg. Maksymalna wydajność zakładu została obliczona na 150 tys. ton śmieci rocznie.

DSC08494

Pod koniec listopada m.in. w Jarszewie (gm. Kamień Pomorski) zawisła informacja o naborze pracowników do pracy w zakładzie. Pod wskazanym numerem telefonu można było usłyszeć, że poszukiwane są m.in. osoby do obsługi sztaplarki.

Według założeń firmy Eko Business – dysponującej kapitałem zakładowym w wysokości 5 tys. zł, w Śniatowie ma stanąć Regionalny Zakład Zagospodarowania odpadów w ramach którego będą funkcjonowały regionalna instalacja termicznego przekształcania odpadów oraz regionalne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Łącznie ma być tam przetwarzane ponad 345700 ton odpadów rocznie.

Spólka Eko Business według KRS obecnie ma swoją siedzibę w Międzywodziu. Jej prezesem jest Krzysztof Dudek, prokurentem Albert Bartosik natomiast pełnomocnikiem jeszcze 11 grudnia 2015 roku był dziwnowski dziennikarz Waldemar Taranowicz. Występując w imieniu Eko Businessu zamawiał m.in. słynną wycinkę drzew w Śniatowie. Obecnie całość udziałów Eko Businessu posiada spółka Gaetan Investments z Warszawy. Z kolei w warszawskiej spółce całość udziałów ma zarejestrowana na Cyprze spółka Bolzanus Limited.