DSC00641-—-kopia

Choć jako jedyni samorządowcy z gmin wchodzących w skład powiatu kamieńskiego w marcu 2015 roku zafundowali sobie podwyżkę, to ich aktywność jest raczej znikoma. Mowa o golczewskich radnych, którzy przez ostatnie 14 miesięcy złożyli łącznie zaledwie osiem interpelacji. Dla porównania radni z Kamienia Pomorskiego w tym samym okresie pytali burmistrza o ważne sprawy dla gminy 103 razy.

Radni będąc obecni na sesji oprócz brania udziału w głosowaniach mają prawo m.in. do składania wniosków zapytań oraz najważniejszych z tej grupy – interpelacji. Czym są interpelacje? To pytania radnych kierowane do burmistrza dotyczące istotnych i zasadniczych spraw dla gminy.

sdadsa

Po raz kolejny podkreślamy, że nie tylko liczba składanych interpelacji jest wyznacznikiem pracy danego radnego. Do jej oceny należy wziąć pod uwagę także pracę w poszczególnych komisjach, branie udziału w spotkaniach z mieszkańcami oraz aktywność na sesjach.

Radni z Golczewa w marcu ub. roku jednogłośnie zafundowali sobie podwyżkę. Zmiana wysokości diet powoduje w skali roku dodatkowe obciążenie budżetu Gminy o kwotę 42 tys. zł. Ile obecnie diety otrzymują radni?

sesje