aaa

Mieszkańcy Dziwnowa oraz wszyscy korzystający z oddanego do użytku w ub. roku za blisko 9 milionów złotych bubla zwanego przejściem przez Dziwnów muszą uzbroić się w cierpliwość. Drogowcy w kilku miejscach usuwają wierzchnią warstwę asfaltu.

O fatalnym wykonaniu drogi informowaliśmy wielokrotnie. Koszt wykonania przebudowy 2,5 kilometrowego odcinka drogi wyniósł – 8.954.272,95 zł. Do przeprowadzenia prac Energopol S.A, która w listopadzie 2013 roku wygrała przetarg zgłosiła ośmiu podwykonawców. Niektórzy z nich otworzyli swoje firmy kilka miesięcy przed wykonywaniem prac przy modernizowanej drodze.

Co ciekawe w ub. roku dziwnowski magistrat poinformował nas, że choć nie wszystkie zgłoszone usterki zostały usunięte, to gmina Dziwnów nie wystąpiła do wykonawcy o odszkodowanie, gdyż Energopol – Szczecin S.A zobowiązał się do usunięcia wszystkich zgłoszeń.

Zastępca burmistrza Dziwnowa pod koniec ub. roku informował radnych o podpisaniu porozumienia z wykonawcą na mocy którego firma zgodziła się na poprawienie 500 metrów nawierzchni. Prace miały się zakończyć do końca kwietnia.

DSC09295
DSC09296
DSC09297
DSC09300
DSC09302
DSC09303
DSC09305
DSC09295 DSC09296 DSC09297 DSC09300 DSC09302 DSC09303 DSC09305