Kompanie Chemiczne z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża i 3. Flotylli Okrętów uczestniczą w Zgrupowaniu Poligonowym Wojsk Chemicznych Rodzajów Sił Zbrojnych. Szkolenie zorganizowane w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim rozpoczęło się 10 maja i potrwa do końca miesiąca.

W zgrupowaniu chemików w Drawsku bierze udział łącznie pięćdziesięciu marynarzy. Są to specjaliści z 8. Batalionu Saperów z Dziwnowa (8. Flotylla Obrony Wybrzeża) oraz 43. Batalionu Saperów z Rozewia (3. Flotylla Okrętów). Działanie plutonu podczas rozpoznania dróg w marszu, podczas likwidacji skażeń odcinka drogi, terenu oraz obiektów infrastruktury a także prowadzenie likwidacji skażeń sprzętu wojskowego to tylko niektóre zadania jakie chemicy realizują w czasie zgrupowania.

W ramach szkolenia poligonowego kompanie mają również zajęcia z budowy i eksploatacji sprzętu wykonując takie zadania jak pokonanie przeszkody wodnej samochodem rozpoznania skażeń (BRDM-2rs). Szkolą się także w wykonywaniu zadań niespecyficznych, takich jak lokalizacja i gaszenie pożarów czy likwidacja skażeń od toksycznych środków przemysłowych.

Połączonym pododdziałem chemików, służących na co dzień w strukturach 8. Flotylli Obrony Wybrzeża oraz 3. Flotylli Okrętów dowodzi szef Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia 8.FOW kmdr por. Wojciech Buca.

źródło:
8. FOW