pipW poniedziałek większość sklepów jest zamknięta, gdyż w święta obowiązuje zakaz handlu dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. W związku z tym, Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi kontrole placówek handlowych w całym kraju – zapowiadał Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć.

Minister podkreślał, że inspektorzy sprawdzą, kto i na jakiej podstawie wykonuje pracę. Kontrole będą miały charakter bardzo szczegółowy. Wyjaśniał, że sprawdzana będzie też legalność zatrudnienia, przygotowanie do pracy pod kątem badań lekarskich i szkoleń bhp. Dodał, że podczas kontroli przestrzegania zakazu pracy w handlu w święta inspektorzy stwierdzają liczne naruszenia przepisów prawa pracy. Najczęściej jest to zatrudnianie bez żadnej umowy – na czarno, czy zatrudnianie własnych pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych, podczas, gdy na co dzień pracują w oparciu o umowę o pracę. Inspektorzy stwierdzają też zaniżanie wynagrodzeń czy problemy z wypłatą za pracę w nadgodzinach.

Od początku tego roku inspektorzy stwierdzili 96 przypadków łamania zakazu pracy w handlu w święta wobec ponad 300 pracowników. 52 pracodawców ukaranych zostało grzywną w drodze mandatu karnego, a w odniesieniu do 11 pracodawców inspektorzy skierowali do sądu wnioski o ukaranie.