Pies

22 maja obchodzony jest Dzień Praw Zwierząt. Zatrzymać ciężarówki – pod takim hasłem organizowane są obchody tegorocznego Dnia Praw Zwierząt. Nawiązuje ono do europejskiej kampanii na rzecz zmiany przepisów dotyczących długodystansowych transportów zwierząt przeznaczonych na rzeź.

W niedzielę 22 maja przypada ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt, który został ustanowiony przez Klub Gaja dla upamiętnienia uchwalenia ustawy o ochronie zwierząt w 1997 r.

Ekolodzy z Klubu Gaja apelują, by nie dzielić zwierząt na kategorie: domowe, czyli lepsze oraz hodowlane i gospodarcze – gorsze. Podkreślają, że np. krowa, świnia czy kura tak samo jak kot albo pies mogą być zwierzęciem towarzyszącym człowiekowi.

Zwracają uwagę, że często patrzymy na zwierzęta hodowlane jako maszyny do produkcji jedzenia. Choć przepisy określają m.in. rozmiary wybiegu, sposób karmienia, czy transportu zwierząt gospodarskich i hodowlanych, to nie biorą pod uwagę potrzeb psychospołecznych zwierząt. Często żyją one na minimalnej przestrzeni, nie mają dostępu do światła dziennego, czy nie mogą wyjść na zewnątrz.

Cierpienia przysparza im też transport do rzeźni. „Kilkadziesiąt godzin bez wody, tysiące kilometrów w mrozie lub upale, stres, głód, przemęczenie – tak wygląda ostatnia podróż milionów zwierząt” – przekonują aktywiści. Klub Gaja informuje, że każdego roku wewnątrz UE oraz poza jej granice transportowanych jest miliard żywych kur, kurcząt i indyków oraz 37 milionów krów, świń, owiec, kóz i koni. Zwierzęta podczas transportu na duże odległości narażone są na wycieńczenie, odwodnienie, urazy fizyczne, a nawet śmierć. Aktywiści przekonują, że tylko ograniczenie czasu transportu do 8 godzin w przypadku zwierząt kopytnych i 4 godzin w przypadku ptaków może zminimalizować ich cierpienie i stres.

Dzień Praw Zwierząt ma przypominać o tym, że prawa zwierząt gwarantuje w Polsce ustawa. Klub Gaja zwraca uwagę, że już jej pierwszy artykuł wyjaśnia, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Zobowiązuje także organy administracji publicznej do podejmowania działań na rzecz ochrony zwierząt i współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami.