14 listopada 2017 r. podczas II Kongresu Bezpieczeństwa Wodnego odbył się finał projektów edukacyjnych prowadzonych przez WOPR województwa zachodniopomorskiego. Zmagania przebiegały w formie gry zadaniowej gdzie czteroosobowe reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego- 18 drużyn rywalizowało o nagrody w 15 konkurencjach, takich jak: elektroniczne fantomy do RKO, obsługa AED, testy osobowości, wypadek drogowy czy stacje związane ze zdrowym i zbilansowanym trybem życia, pierwsza pomoc w przypadku zadławień, wypadków i zdarzeń drogowych,, pomoc w przypadku hiperglikemii i hipoglikemii, familiada, zagadnienia z dziedziny biochemii, ćwiczenia siłowe, symulacja zmęczenia.

Drużyna złożona z dziewcząt klasy IIIB :Nicole Hoffa, Magdaleny Smażonej, Justyny Szwed oraz Alicji Zapłaty, zdobyła I miejsce w województwie zachodniopomorskim z  punktacją 140 na 150 możliwych punktów. Oprócz certyfikatów i nagród indywidualnych, uczennice przywiozły cenne nagrody dla szkoły: puchar  oraz zestaw fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy.

Swoją cegiełkę do sukcesu naszej drużyny dołożył nauczyciel  edukacji dla bezpieczeństwa p.  K. Jabłoński oraz p. Robert Janiszewski z Państwowej Straży Pożarnej  w Kamieniu Pomorskim. Opiekunem drużyny była Edyta Kowalińska.

Liceum Kamień Pomorski