We wtorek (30.05.2017r.), w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, zorganizowany został Dzień Otwartej Szkoły. Celem imprezy była promocja specjalności, w zakresie których kształceni są uczniowie, tj. technik hodowca koni – policja konna i technik leśnik.

W zajęciach uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Kamieniu Pomorskim podinsp. Leszek Nowak, który zachęcał młodych absolwentów szkoły do wstąpienia w szeregi Policji. KPP w Kamieniu Pomorskim reprezentowała również załoga Wydziału Ruchu Drogowego.

Dzięki uprzejmości Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł. insp. Jacka Cegieły, w wydarzeniu uczestniczył także partol z Sekcji Policji Konnej Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie. Dowódca Oddziału Prewencji Policji  w Szczecinie insp. Ryszard Gan skierował na imprezę radiowóz z załogą, która zaprezentowała swoją specyfikę służby.

Uczniowie, którzy przybyli na Dzień Otwartej Szkoły mieli możliwość zapoznać się z zasadami przyjęcia do służby w Policji, wymaganiami jakie stawiane są przed kandydatami, oraz możliwościami rozwoju zawodowego. Mieli również okazję porozmawiać z obecnymi na miejscu funkcjonariuszami, którzy chętnie udzielali odpowiedzi na wszystkie związane ze służbą pytania.

Rzecznik KPP Policji