Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego Wojciech Zyska z uwagi na nieodpowiedni stan techniczny zejścia na plaży w Wisełce mogący zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, zakazuje używania obiektu budowlanego – zejścia na plażę w Wisełce oraz Świętoujściu. Zakazy będą obowiązywać do czasu ich odbudowy.