W związku z publikacjami, które ukazały się na portalu kamienskie.info, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gostyniu przesłała na adres naszej redakcji oświadczenie, dementujące zarzuty podnoszone przez sekretarz Emilię Szczeblewską. Przesłane oświadczenie publikujemy w całości.

„W artykule, który ukazał się na portalu kamieńskie.info zostałam pomówiona o wprowadzenie w błąd kontrolerów z Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Taka sytuacja nie miała miejsca, dlatego domagam się sprostowania nieprawdziwych informacji podanych przez Sekretarz Gminy Panią Emilię Szczeblewską i zamieszczenia na w/w portalu.

Oświadczam, że otrzymałam z Urządu Gminy dokument dotyczący udostępnienia danych uczniów, rodziców (nazwisko i imię, adres zamieszkania), co też uczyniłam. To Urząd Gminy powiadamia rodziców o zamiarze przekształcenia szkoły, a nie dyrektor.

Podczas kontroli 23.02.2017 r. przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie, na pytanie „ czy mam wiedzę o skutecznym powiadomieniu wszystkich rodziców przez Wójta Gminy”- odpowiedziałam, że nie wiem czy wszyscy rodzice zostali skutecznie powiadomieni o zamiarze przekształcenia szkoły.

Zostałam oszkalowana w oczach opinii publicznej, ponieważ Urząd Gminy niewłaściwie zinterpretował treść zdania, które zostało zawarte w uzasadnieniu negatywnej opinii, co do przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Gostyniu w szkołę z klasami I – III.”

Jolanta Kreja