fot. ZSP im. Stanisław Staszica

– Szczegółowy program kształcenia w zawodzie Technik hotelarstwa znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (z późniejszymi zmianami). Zawód hotelarza obejmuje następujące działy: recepcję, housekeeping i gastronomię – informuje w odpowiedzi na pytanie naszej Czytelniczki Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica.

Jak informuje Andrzej Swatowski program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa zawiera tematykę dotyczącą kuchni i innych działów towarzyszących. – Należy pamiętać, że gastronomia jest ważną i integralną częścią obiektów hotelarskich. W związku z powyższym działania szkoły są jak najbardziej spójne z realizacją programu, w którym są przedmioty: usługi żywieniowe w hotelarstwie, techniki pracy w hotelarstwie, obsługa konsumenta. Na takich zajęciach przyszli absolwenci poznają zagadnienia: techniki przygotowywania i serwowania różnych potraw i napojów – dodaje.

Z informacji dyrektora wynika, że Uczeń, jako przyszły hotelarz zdaje egzamin zawodowy składający się z 2 kwalifikacji (każda z nich zawiera 2 części – testy i zadanie praktyczne): planowanie i realizacja usług w recepcji oraz obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Jak wynika z nazwy kwalifikacji, usługami hotelarskimi jest między innymi praca w gastronomii (ponadto testy egzaminacyjne zawierają około 40% pytań dotyczących usług gastronomicznych) – argumentuje Andrzej Swatowski.

Od momentu utworzenia kierunku – technik hotelarstwa – pod względem organizacyjnym i zgodnie z podstawą programową uczniowie nasi planowani są do odbycia miesięcznych praktyk zawodowych w kolejnych etapach edukacyjnych w obiektach świadczących usługi hotelarskie. Podsumowując dotychczasowe działania naszej kadry pedagogicznej i sposobu prowadzenia zajęć, wyniki egzaminów zawodowych wynoszą ok. 99% zdawalności. Celem wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości serdecznie zapraszamy mamę do siedziby szkoły – kończy dyrektor Swatowski.