Święto Policji fot Paweł Ukraiński (54)

W Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w obecności insp. Piotra Ostrowskiego 30 kandydatów na funkcjonariusz złożyło uroczystą przysięgę. To drugie przyjęcie do służby w 2016 roku. Tym razem do Kamienia Pomorskiego zostanie skierowanych dwóch funkcjonariuszy.

Adepci wypowiedzieli słowa roty i złożyli ślubowanie w obecności p.o.  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotra Ostrowskiego, który następnie wręczał kandydatom akty nominacyjne. Po zakończeniu ceremonii ślubowania Komendant powitał nowo przyjętych życząc im wytrwałości oraz sukcesów w tej niełatwej i wymagającej służbie. W swoim przemówieniu podkreślił, że  podejmowanie jej trudów będzie nie tylko próbą dla nich samych ale również dla ich rodzin.

Nowo przyjęci w pierwszej kolejności odbędą kilkumiesięczne przeszkolenie, aby następnie wesprzeć pracę swoich kolegów w jednostkach Policji: KPP Kamień Pomorski  – 2 osoby.

Zespół Prasowy KWP w Szczecinie/MR