38 gmin województwa zachodniopomorskiego otrzymało od wojewody zachodniopomorskiego informacje o wszczęciu postępowań nadzorczych w sprawie nazw ulic, które kwestionuje IPN. Jest wśród nich Plac 5-marca broniony przez kamieńskich weteranów oraz ulica IV Pułku Piechoty. 

Wszystko w związku z ustawą dekomunizacyjną, przez którą w ocenie Instytutu Pamięci Narodowej kamieński samorząd będzie musiał dokonać zmiany nazwy jednego z placów. Zgodnie z wprowadzoną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości ustawą, kultywowanie wydarzeń, propagowanie komunizmu lub i innego systemu totalitarnego w Polsce jest zabronione.

Jak tłumaczą urzędnicy Wojewody, Krzysztof Kozłowski wystąpił już z pismem do Instytutu Pamięci Narodowej o podjęcie jednoznacznej decyzji w sprawie do każdej zakwestionowanej nazwy, która znalazła się na liście IPN. Wszczęcie postępowania jednak nie oznacza, że wszystkie nazwy ulic, w stosunku do których rozpoczęło się postępowanie, zostaną zmienione.

Wysłane pisma w żadnej mierze nie są decyzją o zmianie nazw ulic, a jedynie zawiadomieniem, że ulice objęte jego treścią budzą wątpliwości Instytutu Pamięci Narodowej – mówi wojewoda Krzysztof Kozłowski – Postępowanie nadzorcze umożliwia nam np. zasięgnięcie opinii wśród autorytetów z dziedziny historii czy politologii. Z pewnością przy podejmowaniu ostatecznej decyzji będę uwzględniał również ich opinie oraz uwagi mieszkańców.

Wśród walczących o Ziemię Kamieńską znajdowali się Polacy z 5. Pułku Piechoty II Dywizji, dowodzonej przez pułkownika Szabelskiego z I Armii Wojska Polskiego. To im rokrocznie podczas odczytywania apelu pamięci oddawano hołd. Mimo to, jak informuje Paweł Knap z Instytutu Pamięci Narodowej. – Nazwa placu 5 Marca, odnosząca się do daty zdobycia miejscowości przez Armię Czerwoną, podlega zmianie na mocy ustawy.

– Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, chciał zlikwidować nazwę Placu 5 marca. Na nasz wniosek, kombatantów z poparciem Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, radni uchwalili nazwę placu 5 marca. Tam stoi pomnik „Za Polskość tych Ziem”, tam odbywają się uroczystości z udziałem Wojska Polskiego, Kompanii Honorowej i wszystkich sztandarów – podkreśla Bolesław Cieślik, z kamieńskiego związku kombatantów – Kamień Pomorski nie zdobywała Armia Radziecka tylko Wojsko Polskie z 1 armii, która zdobyła miasto właśnie 5 marca. 

Wszystko możliwe, że przedstawiciel kamieńskiego związku kombatantów będzie musiał dopuścić myśl o zmianie. Choć w ocenie przewodniczące rady Jacka Golusdy, nazwa honoruje polskich żołnierzy, którzy zdobywali miasto i jej zmiana byłaby niestosowna, to w najbliższym czasie nowe nazwy może nadać Wojewoda Zachodniopomorski.