DSC00025

– Czy każdy mieszkaniec Wolina dostanie pozwolenie na budowę np. prywatnego przedszkola podczas gdy warunki zabudowy przewidują zupełnie inne przeznaczenie? – dopytuje starostę w kolejnej interpelacji radny Waldemar Dubrawski. Chodzi o temat biblioteki w Wolinie, która zgodnie z dokumentacją otrzymała pozwolenie na budowę na podstawie warunków zabudowy, w których teren biblioteki jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Budowa nowej biblioteki finansowana była z kilku źródeł, w tym m.in. z programu „Kultura +” – 1 mln 875 tys. zł, z województwa zachodniopomorskiego – 350 tys. zł oraz ze środków własnych gminy. Wykonawcą robót budowlanych była Firma Handlowo-Usługowa „BUDINSEL” Marek Szewczyk z Kamienia Pomorskiego, natomiast dostawcą wyposażenia był Zakład Produkcji Mebli MEBLE MERDA Magdalena Merda ze Skwierzyny. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 2,2 mln zł.

Sama biblioteka od momentu powstania wzbudza kontrowersje nie tylko wśród radnych wolińskiej opozycji. Sprawą wyposażenia obiektu w urządzenia informatyczne zajmowało się Centralne Biuro Antykorupcyjne. Teraz CBA i prokuratura zajęły się tematem wydania decyzji o pozwoleniu na budowę biblioteki. Zostało ono wydane na budowę budynku użyteczności publicznej jakim jest Biblioteka Miejska, na podstawie warunków zabudowy, w których teren biblioteki jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.