Drugi dzień Festynu Rybaka miał zupełnie odmienną odsłonę. Uroczystości rozpoczęły się bowiem od mszy św. w intencji ludzi morza. Dalej był przemarsz ulicami Dziwnowa w asyście orkiestry oraz kulminacyjny punkt – odsłonięcie tablicy poświęconej wycofanemu z użytku okrętowi ORP Władysławowo.

Podobnie jak wczoraj, sporą atrakcją i zainteresowaniem turystów cieszyły się przycumowane do nabrzeża okręty Marynarki Wojennej.

Okręt ORP Władysławowo został zbudowany w Stoczni Rzecznej w Rybińsku na terenie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Był ostatnim z trzynastu okrętów tego typu służących w Polsce. Do służby wszedł 13 listopada 1975 roku. Znajdował się kolejno w składzie 2 dywizjonu Kutrów Rakietowo-Torpedowych, 1 dywizjonu Kutrów Rakietowo-Torpedowych, 1 dywizjonu Okrętów Rakietowych, 31 dywizjonu Okrętów Rakietowych i dywizjonu Okrętów Rakietowych w 3 Flotylli Okrętów w Gdyni. Skreślony z listy floty 31 marca 2006 roku.

Miał numer burtowy 433, a imię nosił od miasta Władysławowa. Jesienią 2008 roku zdecydowano o zachowaniu jednostki. W marcu 2010 roku przeholowano go do Kołobrzegu, gdzie został zachowany jako okręt-muzeum. W 2012 roku jednostkę wyciągnięto z wody i pełni ona funkcję eksponatu muzealnego w skansenie morskim w Kołobrzegu.