DSC04455

Jest odpowiedź radnego Radosława Drozdowicza na kierowane wobec niego zarzuty przez byłego dyrektora DPS. Przypomnijmy w minioną sobotę, po informacji jaka ukazała się na portalu kamienskie.info o zwolnieniu Krzysztofa Szuberta, ten w emocjonalnym oświadczeniu zarzucił władzom powiatu m.in. korupcję polityczną.

„Informuję również o zamiarze skierowania do Sądu Pracy sprawy o mobbing oraz szantaż, którego dopuścił się Pan Starosta Józef Malec oraz ówczesny wicestarosta Pan Waldemar Dubrawski zmuszając mnie i szantażując w sprawie stworzenia stanowiska dla Pana Drozdowicza oraz nagłośnienia całej sprawy w mediach i prasie. Informuję jednocześnie, że ówczesny członek zarządu Pan Radosław Drozdowicz został zatrudniony na stanowisku inspektora ds. kulturowo-oświatowych na umowę o pracę od razu na czas nieokreślony na szczególnych warunkach, czyli czas pracy zadaniowy oraz wynagrodzenie prawie dyrektorskie, gdzie reszta pracowników pracujących zarabia prawie najniższą krajową. Starostwo, żeby ukryć pieniądze na wynagrodzenie Pana Drozdowicza zwiększyło mi budżet w paragrafie na energię, a nie na płace. Pan Drozdowicz zażądał władnego biura, którego mu nie dałem. Następnego dnia w DPS zjawił się ówczesny wicestarosta Pan Waldemar Dubrawski i po inspekcji całego DPS-u nakazał mi przeniesienie działu żywienia do biura kierowników celem stworzenia biura dla Pana Drozdowicza. W miesiącu czerwcu br. Pan Drozdowicz idąc na urlop zażądał odmalowania biura, ponieważ stwierdził, że nie odpowiada mu kolor. Oczywiście odmówiłem, ponieważ biuro rok wcześniej było remontowane. W między czasie otrzymałem telefon od Wicestarosty z ustnym poleceniem o odmalowanie biura Panu Drozdowiczowi, ponieważ obiecał mu, że jak wróci z urlopu to biuro będzie po remoncie, również i w tym momencie odmówiłem. W czasie urlopu pana Drozdowicza zjawiła się ekipa z Zarządu Dróg Powiatowych i odmalowała biuro Panu Drozdowiczowi.

Od tego momentu Pan Starosta, wicestarosta oraz Pan Drozdowicz rozpoczęli grę polityczną przeciwko mojej osobie tj.: mobbing oraz szantaże w kierunku zwolnienia mnie z pracy” – napisał w przesłanym do nas stanowisku były dyrektor DPS, Krzysztof Szubert.

W rozmowie z naszą redakcją radny Radosław Drozdowicz stwierdza, że podnoszone w przesłanym do redakcji kamienskie.info przez Krzysztofa Szuberta stanowisku są nieprawdziwe.  – Ciężko odnieść się do tak żałosnego oświadczenia byłego dyrektora. Jeżeli pan Szubert nie radził sobie na stanowisku to powinien potrafić odejść godnie. Praca w pomocy społecznej wymaga szczególnej wrażliwości na potrzeby ludzkie. Ja złożyłem akt oskarżenia do sądu.