DSC_0075

kamienskie.info: Mieszkańcy skarżą się na fatalny stan dróg w mieście

Stanisław Kuryłło: Jeżeli mówimy o drogach miejskich, to w niedalekiej przyszłości będą one na bieżąco naprawiane. Nie będę ukrywał jednak, że wynika to z sytuacji finansowej jaką zastaliśmy. Dla zobrazowania, w ubiegłym tj. 2015 roku musieliśmy zapłacić blisko 670 tys. złotych zaległych płatności z lat 2012 – 2014 za remonty dróg bitumicznych, gruntowych czy parkingów. W samym 2014 roku na remont cząstkowy dróg wydatkowano kwotę, która była trzykrotnością zaplanowanego budżetu. Jako przykład warto pokazać także drogę do Grębowa wykonaną w 2011 roku. Niewątpliwie inwestycja potrzebna dla mieszkańców, aczkolwiek płatność za nią zaplanowano na 2015 rok.

Jeżeli chodzi o drogi gruntowe, to staramy się na bieżąco realizować prace na nich. Dysponuję wykazem dróg niezbędnych do jak najszybszego remontu. Jest ich 15. Nikomu nie obiecywałem, że będą to nowe drogi ale z pewnością będą one spełniać wymagania do bezpiecznego poruszania się po nich.

Co z drogą na osiedle bursztynowe we Wrzosowie?

Jestem w stałym kontakcie z mieszkańcami. Mieliśmy spotkanie miesiąc temu, ustaliliśmy sobie pewne terminy, działania i zostaną one dotrzymane. Czuję się trochę zaskoczony niektórymi doniesieniami medialnymi. Wiem, że stan techniczny drogi jest kiepski, ale wszystkie moje obietnice co do remontu zostaną zrealizowane.

Nie ma możliwości, aby remonty wszystkich dróg w gminie, szczególnie tych zaniedbywanych przez lata zostały przeze mnie wykonane w 1,5 roku. Środki pozwalają nam jedynie na wykonywanie inwestycji etapami. Przykładem są ciągi piesze i parkingi obecnie przebudowywane przy ulicach Mickiewicza, Placu Katedralnym. Za chwilę wchodzimy z robotami na ulicę Krótką. Poprawiliśmy bezpieczeństwo wykonując chodnik w Sibinie i na bieżąco w innych miejscowościach co pokazuje, że staramy się podejmować działania nie tylko w mieście.

Mam świadomość że drogi na Osiedlu Bursztynowym, do Skarchowa, Kukułowa, Osiedla Prusa, ulicy Różanej, Wieniawskiego, droga w Grabowie czy Żółcinie i wielu innych wymagają naprawy. Niektóre z nich należałoby wręcz wykonać od nowa. Na to nie mamy środków, w związku z tym będziemy starać się na tyle na ile to możliwe wykonywać te zadania własnymi siłami, aby każdy poruszając się po nich mógł się czuć bezpiecznie. Nie można mówić, że nic nie robimy. Jest to krzywdząca opinia, nie tylko dla nas, ale także dla osób, które bezpośrednio zajmują się poprawą stanu nawierzchni.

Czyli żadne ulice nie będą gruntownie przebudowywane?

W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja techniczna na przebudowę ulic Kopernika i Kilińskiego z parkingiem miejskim. Będzie to kontynuacja przebudowy dróg Dziwnowskiej – Mieszka I i Chrobrego, czekamy na przekazanie przez Starostwo tych dróg i przekazanie ich do naszego zasobu dróg gminnych.

Drogi w Kamieniu wymagają nie tylko remontów. W niektórych przypadkach należałoby przyjrzeć się organizacji ruchu. Chodzi mi o Pocztową i Matejki.

Słuchamy głosów mieszkańców, którzy proszą, aby zmienić ruch z dwukierunkowego na jednokierunkowy we wskazanych przez Pana ulicach. Wymaga to pewnych pozwoleń, decyzji oraz opinii. Po wstępnej analizie uważam, że taka zmiana jest jak najbardziej zasadna.

Dziękuje za rozmowę.