DSC05929

To nie była tak łatwa budowa, jak na początku nam się wydawało – mówi prezes PGK sp. z o.o. Adrian Guranowski w rozmowie z naszą redakcją. Dla mieszkańców Kukułowa (gm. Kamień Pomorski) to przełomowa chwila. Dobiegła właśnie końca budowa sieci wodociągowej zasilającej ich miejscowość. Woda została doprowadzona z ujęcia w Sibinie.

Niemal na całej długości 4300 m sieci przesyłowej, od ujęcia w Sibinie do Kukułowa, trasa wodociągu była zaprojektowana w bardzo trudnym, podmokłym terenie. W związku z tym musieliśmy wykonać roboty metodą przewiertu sterowanegotłumaczy Adrian Guranowski, prezes PGK.

Kamieńska Spółka była jednocześnie inwestorem zastępczym (na podstawie umowy o zastępstwo inwestycyjne podpisanej z Burmistrzem Gminy Kamień Pomorski), generalnym wykonawcą robót, a po uruchomieniu wodociągu jest jego eksploatatorem. W Kukułowie całkowicie przyłączono 22 nieruchomości mieszkalne.

Jesteście Państwo pierwszą miejscowością, w której ta świeża woda popłynie. Jest to jeden z elementów odbudowy naszych miejscowości sołeckich. Kierunek, który obraliśmy ze spółką PGK, będzie szedł w stronę poprawy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. To co się wydarzyło w Kukułowie, mam nadzieję, że wydarzy się w innych sołectwach. mówił Burmistrz Stanisław Kuryłło.

Otwarcie wodociągu zbiegło się z zakończeniem innej, podobnej inwestycji. Do miejscowości Mokrawica PGK wykonało wodociąg zasilający ją w wodę z ujęcia w Trzebieszewie. Ponadto, do wybudowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kanalizacji Spółka wykonała mieszkańcom przyłącza kanalizacyjne. W wyniku inwestycji 20 gospodarstw domowych zostało podłączonych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Inwestycje były finansowane w 50% ze środków własnych PGK a w 50% ze środków uzyskanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.