DSC_0028

Co dalej z budynkiem w Górkach? – dopytywała podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radna Jadwiga Cuber – Kiedy zostaną udostępnione mieszkania dla potrzebujących? Czy to będą mieszkania komunalne czy będą obowiązywały inne zasady? – dopytywała radna. 

Pod koniec kwietnia ubiegłego roku Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim podjęła ostateczną decyzję w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Górkach. Według zapewnień rządzących, wszystkim uczniom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej w Górkach została zapewniona możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim. Z kolei dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego od nowego roku będą uczęszczały do Przedszkola Publicznego nr 2.

W budynku została przeprowadzona inwentaryzacja. Obiekt będzie zostanie przejęty przez Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i przekształcony na mieszkania. Część pomieszczeń ma być zaadaptowana i przekazana na cele sołectwa oraz mieszkańców Górek.

Spotkałem się z prezes TBS, czekamy na interpretację podatkową, czy w ramach wniesionego aportu gmina albo spółka będzie musiała odprowadzić podatek. Założyliśmy, że w tym roku rozpoczniemy przebudowę budynku i adaptowanie go na potrzeby mieszkań komunalnych – stwierdził zastępca burmistrza Leszek Szefliński.