DSC00038

Gmina Wolin ma strategię rozwoju na najbliższe 10 lat. Jak czytamy w dokumencie, powstała ona z inicjatywy władz w celu prowadzenia zaplanowanej i efektywnej polityki zarządzania gminą. Ze strategii możemy się m.in. że na koniec 2015 roku gminę zamieszkiwało 12303 mieszkańców. Odsetek ludności miejskiej wynosi 40% natomiast wiejskiej 60%. Gmina liczy 49 miejscowości i 30 sołectw. 

Zasobem eksportowym gminy jest Festiwal Słowian i Wikingów. Jest on także wskazywany jako kluczowy produkt dla województwa zachodniopomorskiego. Według dokumentu gmina Wolin posiada wiele atrakcji turystycznych niezwiązanych z Centrum Słowian i Wikingów. Wśród nich wymieniana jest Cieśnina Dziwna oraz plaża. Najbardziej atrakcyjnym obiektem dziedzictwa kulturowego jest Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego. Wystawiane są tam przedmioty, których historia sięga VII wieku.

Jakie cele do osiągnięcia stawiają sobie obecni włodarze? Zgodnie ze strategią Gmina Wolin do 2026 roku ma stać się miejscem atrakcyjnym do zamieszkania i rozwoju gospodarki lokalnej bazującej na turystyce. Jak to osiągnąć? 

Należy uzupełnić infrastrukturę kanalizacyjną, wodociągową oraz gazową, poprawić jakość oferty kulturalnej oraz infrastruktury technicznej (…) Cenne walory przyrodnicze i kulturowe, jak i położenie gminy stanowią podstawę w konkurencji o inwestorów zarówno tych działających na terenie gminy jak i potencjalnych. Gmina posiada długą tradycję rybacką, która może stanowić zasób dla dalszego jej rozwoju. Położenie w pobliżu morza oraz granicy niemieckiej sprawia, że Wolin jest atrakcyjnym ośrodkiem dla inwestorów – czytamy w dokumencie.

Radni przyjęli strategię Gminy na najbliższe 10 lat jednogłośnie. Co jeszcze znalazło się w dokumencie? Możecie to przeczytać, klikając —> TUTAJ <—-

Chciałbyś / Chciałabyś zamieszkać w Gminie Wolin?

Zobacz wyniki