Każdy może zachorować na depresję bez względu na wiek, płeć czy status społeczny. Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest „Depresja – porozmawiajmy o niej”. 

Depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia choruje na nią w ciągu całego życia kilkanaście procent populacji osób dorosłych. Choroba ta dotyka dwa razy częściej kobiet. Co dziesiąty pacjent zgłaszający się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu innych dolegliwości ma pełnoobjawową depresję, a drugie tyle osób cierpi z powodu pojedynczych objawów depresji.

Skutkiem depresji są cierpienia psychiczne, co niekorzystnie wpływa na zdolność cierpiących na tę chorobę osób do wykonywania najprostszych codziennych czynności,
a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi oraz niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może  być   przyczyną samobójstwa i jest jedną z najczęściej występujących przyczyn zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Główne przesłanie kampanii:

  • depresja to powszechnie występujące zaburzenie psychiczne, które dotyka w każdym wieku, ze wszystkich środowisk i we wszystkich krajach;
  • ryzyko depresji wzrasta w sytuacji ubóstwa, bezrobocia, zdarzeń życiowych, takich jak: śmierć bliskiej osoby czy rozpad związku, a także w przebiegu choroby fizycznej i problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu i przyjmowaniem narkotyków;
  • depresja jest przyczyną cierpienia psychicznego i może wpływać na zdolność do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, niszcząc niekiedy  relacje z rodziną i przyjaciółmi;
  • nieleczona może uniemożliwić chorym osobom pracę lub uczestniczenie w życiu rodzinnym i społecznym;
  • w najgorszym przypadku depresja może doprowadzić do samobójstwa;
  • depresji można skutecznie zapobiegać i można ją leczyć. Leczenie na ogół obejmuje terapię wymagającą prowadzenia rozmowy lub przyjmowania leków przeciwdepresyjnych lub połączenie obu metod;
  • przezwyciężenie często spotykanej stygmatyzacji depresji spowoduje, że więcej osób będzie szukało pomocy;
  • rozmowa z osobami, którym się ufa może być pierwszym krokiem do wyjścia
    z depresji.

Inf. Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia w PSSE w Kamieniu Pomorskim