DSC04312

Delegacja radnych oraz urzędników z podwarszawskiego Milanówka na czele z burmistrz Wiesławą Kwiatkowską odwiedziła dziś (7.09) Kamień Pomorski. Goście z centrum Polski przyjechali do Kamienia, aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy wykonywaniu inwestycji przebudowy ulic Dziwnowskiej, Mieszka I i Chrobrego.

Jest to dosyć szczególny sposób realizacji inwestycji. Partnerstwo Publiczno Prywatne w Polsce jest formą stosunkową nieoćwiczoną. My postanowiliśmy ją wykorzystać do przebudowy trzech ulic w centrum Kamienia Pomorskim – mówił podczas dzisiejszego spotkania Adrian Guranowski.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z ostatniej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na liście zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie gmina Kamień Pomorski uzyskała pierwsze.

DSC04329

– „Schetynówki” to jednak dofinansowanie tylko 50% kosztów przebudowy. W związku z czym, przed gminą i nowym burmistrzem stanęło wyzwanie znalezienie środków finansowych na pokrycie pozostałej części inwestycji. 13 stycznia 2015 roku zapadła odważna decyzja o realizacji inwestycji w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Biorąc pod uwagę wskaźniki zadłużenia gminy i budżet jaki był przygotowany w poprzedniej kadencji nie było na to środków. Nie mieliśmy innej możliwości zabezpieczenia wkładu własnego jak PPP. To bardzo ważna inwestycja, nie pamiętam kiedy te ulice były ostatnio remontowane – mówił dalej Adrian Guranowski.

W umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację. Podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego.

DSC04332

Oprócz przebudowy drogi wybudowano nowe ronda, ciągi pieszo-rowerowe, nowe miejsca parkingowe, przebudowano kanalizację oraz zainstalowano nowe oświetlenie. Łącznie koszt budowy wyniesie 5 mln 942 tys. zł. (w tym dofinansowanie 2 mln 465 tys. zł). Dodatkowo utrzymanie dróg będzie kosztować 2 mln 939 tys. zł – po 293.900,00 brutto rocznie w latach 2016-2025.

Prezes PGK podkreślał, że taka forma finansowania inwestycji była „Testem na żywym organizmie”. – W województwie zachodniopomorskim nie ma więcej przykładów PPP przy budowaniu dróg. Nasz zespół koncentrował się na doświadczeniach ze Śląska. Tam się nie udało, ale dzięki temu wiedzieliśmy jakich błędów unikać. Przecieraliśmy szlaki, dziś wiemy że z sukcesem. Za zgodą Pana burmistrza Kuryłły w błyskawicznym tempie przeprowadzono całą procedurę – referował gościom Adrian Guranowski.