W dniach 1 – 3 września br., na zaproszenie p. burmistrz Britty Schulz przebywała w Kalkar (Niemcy), mieście partnerskim Wolina, delegacja naszego miasta w osobach: p. Eugeniusz Jasiewicz – burmistrz Wolina, p. Mieczysław Rybakowski – przewodniczący Rady Miejskiej Wolina, p. Stanisław Łaszcz – radny Rady Miejskiej w Wolinie oraz p. Ryszard Banaszkiewicz – dyrektor Muzeum Regionalnego.

Zaproszenie zostało wystosowane w związku z 775 rocznicą nadania praw miejskich Kalkar. Gospodarze przygotowali ciekawy program, który obejmował: zwiedzanie oczyszczalni ścieków, gospodarstwa sadowniczego, gospodarstwa rolnego (produkcja mleka), pobyt w „spółdzielni” założonej przez mieszkańców Kalkar w ramach aktywizacji zawodowej oraz pokazano gospodarcze zagospodarowanie Renu, tj. rejony rekreacyjne powstałe po byłych żwirowniach, a także system zabezpieczenia przeciw powodziowego. Delegacja gościła również w jednym z bractw kurkowych Kalkar, które w 2015 r. obchodziło 625 rocznicę powstania, a także w muzeum/galerii sztuki, gdzie zgromadzono najważniejsze dokumenty i informacje dotyczące historii Kalkar. Wśród plansz informacyjnych była tablica z informacją o życiu i pracy Jana Bugenhagena, reformatora kościoła urodzonego w Wolinie.

Ważnym punktem programu były rozmowy w ratuszu w Kalkar z udziałem burmistrzów obu miast na temat dalszej współpracy. Postanowiono powołać stowarzyszenia (w Wolinie i Kalkar), które przejmą na siebie rolę koordynatora i realizatora bezpośredniej współpracy. Podczas tego samego spotkania starosta powiatu Kleve p. Franz Schooltnik oraz członek Rady Miejskiej Kalkar p. Hans-Wilfried Goerden złożyli podziękowania burmistrzowi Wolina p. Eugeniuszowi Jasiewiczowi za serdeczne przyjęcie delegacji seniorów tego miasta w Wolinie w pierwszych dniach sierpnia br., przekazując pisemne pozdrowienia dla całej naszej społeczności.

Uroczystości jubileuszowe odbywały się w Kalkar kilka dni. Kulminacja obchodów nastąpiła w piątek, kiedy to po oficjalnych przemówieniach zaprezentowano pokaz świateł i dźwięku na rynku Kalkar. W niedzielę, po uroczystej mszy świętej w kościele pw. Św. Mikołaja, w której udział wzięli przedstawiciele cechów ze sztandarami i władz miasta, w historycznych strojach, orszak około 300 osób przeszedł na rynek gdzie odbył się kiermasz, na wzór średniowieczny.

Dyrektor Muzeum Regionalnego
Im. A. Kaubego w Wolinie