DSC02464

Najwcześniej 23 marca poznamy stanowisko Powiatowej Rady Zatrudnienia w sprawie odwołania Grażyny Och z funkcji dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Czwartkowe (7.03) spotkanie rady nie doszło do skutku przez brak wymaganego kworum.

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Do zakresu jej działań należy m.in. opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora urzędu pracy. W jej skład wchodzi trzynastu członków: Walenty Bagiński, Elżbieta Czajkowska, Elżbieta Jakubiak, Stanisław Jankowski, Eugeniusz Jasiewicz, Małgorzata Jeglińska. Marian Kiełbasa, Beata Kij, Krzysztof Latuśkiewicz, Beata Łapaj, Stanisław Sapała, Emilia Szczeblewska, Adam Tetela.

Starosta Kamieński Józef Malec skierował zapytanie do Powiatowej Rady Zatrudnienia w sprawie zwolnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w związku z utratą zaufania i brakiem możliwości dalszej współpracy.

kamienskie.info