DSC04513

W czwartek Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał komunikat o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Strzeżewo dostarczającego wodę dla 4,1 tys. mieszkańców w miejscowościach Dziwnówek, Dziwnów. – Wróciłem dziś do domu na weekend. Niestety w Dziwnówku nie ma ani jednej beczki podstawionej przez ZWiK. Czy możemy pić już wodę z kranu? – dopytuje nasz Czytelnik.

Woda w wodociągu ma być zanieczyszczona bakteriami z grupy coli. Ze względu na to, PSSE nakazał Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dziwnowie zarządzającemu tym wodociągiem:

  1. unieruchomienie w/w wodociągu w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet);
  2. odjęcie działań w celu ustalenia przyczyny zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody oraz podjęcie działań naprawczych zmierzających do poprawy jakości wody podawanej przez wodociąg publiczny Strzeżewo z terminem ich realizacji do dnia 24 maja 2016r.;
  3. na czas prowadzenia prac naprawczych zmierzających do poprawy jakości wody należy zapewnić mieszkańcom miejscowości zaopatrywanych w wodę przez wodociąg publiczny Strzeżewo zastępcze źródło dostawy wody;
  4. poinformowanie mieszkańców miejscowości zaopatrywanych w wodę przez wodociąg publiczny Strzeżewo, iż do czasu uzyskania poziomu parametrów mikrobiologicznych zgodnych załącznikiem nr 3 A do rozporządzenia Ministra Zdrowia, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – woda nie może być wykorzystywana do picia i na potrzeby gospodarcze. Woda może być wykorzystywana jedynie do celów W.C.

Przejechałem się po okolicy i jedyne co to znalazłem dwie beczki w Dziwnowie. Czy to znaczy, że możemy korzystać z wody z kranu czy mamy z Dziwnówka jeździć specjalnie do Dziwnowa po czystą wodę? – dopytuje nasz Czytelnik.

DSC04508

—————————-

Woda w Dziwnówku jest zdatna do spożycia. Potwierdza to dzisiejsza decyzja PSSE wydana około godziny 14.30Skażenie wody nastąpiło wtórnie w Dziwnowie z otwieranych na sezon punktów gastronomicznych.
Na SUW Strzeżewo w żadnym z badań nie stwierdzono bakterii. Informacja o przydatności wody do spożycia w Dziwnówku została podana na stronie WSSE, UM Dziwnów oraz BIP ZWIK. Komunikaty rozwieszono na słupach ogłoszeniowych, tablicach UM znajdujących się w Dziwnówku oraz doręczano za potwierdzeniem odbioru do ośrodków wypoczynkowych. Telefonicznie poinformowano o przydatności wody do spożycia sołtys Dziwnówka oraz wszystkie osoby, które telefonicznie zwróciły się z pytaniem w tej sprawie. Komunikat był podawany megafonem przez Straż Miejską – informuje Sebastian Mamzer