Do naszej redakcji zwróciła się jedna z Czytelniczek. – Piszę do waszego portalu gdyż chciałabym, aby ukazał się artykuł związany z mobbingiem w miejscach pracy. Ludzie nie mówią o tym i nie skarżą się przełożonym gdy w pracy coś faktycznie się dzieje. Ludzie boją się mówić, że dotknął ich mobbing od strony pracowników gdyż zależy im na pracy – cierpią, płaczą w ukryciu albo boją się iść do pracy a jednak idą… sam na sam ze swoim problemem a później dochodzi do nieszczęść – samobójstwa albo depresja – napisała pani Maria. Czy mobbing występuje w Waszym zakładzie pracy?

Mam koleżankę którą dotknął problem mobbingu i oczywiście boi się o tym powiedzieć przełożonemu. Czasem ludzie którzy są pracownikami nie zdają sobie sprawy, że ich postępowanie w stosunku do drugiego pracownika jest karane i podchodzi pod mobbing. Czy jeśli dla przykładu koleżanka posiada nagrania na których słychać o niej rozmowy,wyśmiewanie i po prostu mówienie o niej źle – to czy takie nagranie jest karane? czy też można użyć takich nagrań do sądu pracy? – dopytuje.

Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegająca na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Prościej rzecz ujmując mobbing to nic innego jak terror psychiczny w życiu zawodowym charakteryzujący się wrogimi i nieetycznymi zachowaniami, które są powtarzane systematycznie przez jedną osobę lub większą liczbę osób, skierowanymi głównie przeciwko pojedynczej osobie, która w ich wyniku zostaje pozbawiona szans na pomoc i obronę.

Odpowiednimi dowodami mogą być: dokumenty, korespondencja, nagrania rozmów potwierdzające oskarżenia zeznania świadków. Pracownik, który doznał rozstroju zdrowia w wyniku mobbingu, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Musi przy tym wykazać nie tylko fakt pogorszenia zdrowia, ale także to, że jest on następstwem zachowań mobbingowych. Odszkodowania za te szkody, z wyjątkiem sytuacji rozwiązania stosunku pracy z powodu mobbingu, można dochodzić przed sądem pracy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (art. 444 Kodeksu cywilnego oraz art. 300 Kodeksu pracy).