Kto jest odpowiedzialny za pozwolenie na takiego rodzaju architekturę w Kamieniu Pomorskim? – dopytuje Pani Iwona, która nie może patrzeć na szpecące miasto budy, wyrastające przy ulicy Mieszka I w Kamieniu Pomorskim.

Chciałabym zwrócić uwagę na ohydne i szpecące budy usytuowane przy ul. Mieszka I w Kamieniu Pomorskim. Niedawno wyremontowana ulica z zaprojektowaną zielenią i skwerami jest oszpecona obdrapaną budą, która na domiar złego „rozrasta się” przy pomocy dziwnych konstrukcji zbitych z byle czego, na pewno wbrew przepisom BHP i strasząca przechodniów, nie mówiąc o turystach.

Czy obecność takich obiektów poza targowiskiem jest dozwolona? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do kamieńskiego magistratu. Do tematu wrócimy.